Logoheader

Kmetija Zoran se nahaja v majhni vasici imenovani Gorenje Kamenje v neposredni bližini grada Hmeljnik, v JV delu Slovenije. Vas spada v občino Novo mesto in je od njega oddaljena nekaj kilometrov.

Glavna dejavnost kmetije je pridelava kravjega mleka, vse bolj pa se osredotočamo na vzrejo čistokrvnih burskih koz z rodovnikom. Zato čredo konstantno povečujemo in izboljšujemo.

Prizadevamo si, da se koze pasejo v čimbolj naravnem okolju in se hranijo z doma pridelano hrano, s tem poskrbimo, da je njihova hrana najboljše kvalitete, kar ohranja koze zdrave, to pa se pozna tudi na kvaliteti samih kozličkov in kozjega mesa.

kmetija zoran
Vsaka burska koza ima rodovnik, ki ga izda Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Celotna čreda je vključena v kontrolo porekla in proizvodnje s strani Biotehniške fakultete.
Biotehniška fakulteta

Glede na število koz imamo tudi veliko število mladih kozličkov različnih starosti, katere prodajamo za nadaljno rejo ali za meso.

Prodaja koz in kozličkov

Koze kozlički

   
Copyright (C) 2010 By Kmetija Zoran